Ekoloji

Dersim yanıyor, tepkilere rağmen müdahale edilmiyor

Dersim’in Hozat ilçesinde bombalamalar sebebiyle 1 haftadan fazladır süren yangına müdahale edilmiyor.

H.Merkezi: Hozat’ta bir haftadan fazladır artarak devam eden yangına müdahale edilmiyor. Konuyla ilgili Dersim Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İlimiz Hozat ilçesinde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi hukuksal zorunluluktur’ denildi.

Dersim’in Hozat, Ali Boğazı, Bozan yaylası, Zogar, Dereköy, Kozluca, Zengi ve Değirmendere bölgelerindeki yangın her geçen gün büyüyor.

Yangına müdahale etmek hukuki zorunluluktur

Tunceli Barosu imzasıyla yapılan açıklamada, “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz”  denildi.

Barodan yapılan açıklamada, yangına derhal müdahale edilmesi gerektiği dile getirilerek,

“Ülkemizin en önemli florastik ve faunastik zenginliğini barındıran coğrafyamızda Orman Yangınları kültürel ve doğal miras sahalarımızı yoğun şekilde tahrip etmektedir…6831 sayılı Orman Kanunu; 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri ile mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hukuksal zorunluluktur”  denilerek Baro’nun hukuki sürecin takipçisi olacağı kaydedildi.

“Dersim için ses veriyoruz”

Öte yandan Munzur Koruma Kurulu tarafından “Dersim için ses veriyoruz” şiarıyla yarın 16 Ağustos 19.30’da yapılacak olan basın açıklamasına çağrı yaptı.

Yer: Galatasaray Lisesi önü

 

 

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu