Güncel

Dünya Sağlık Örgütü ile tütün üretiminin tasfiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yeniden düzenlenen ve bu yıl 12 Kasım’da Seul’de üye ülkelerin onayına sunulan “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” tütün üreticilerini endişelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan ve 2004 yılından itibaren Türkiye’de de uygulamaya geçirilen Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nde planlanan yeni değişiklikler ülkemizde “kota mağduru” olan tütün üretiminin tasfiyesini öngörüyor.  Özellikle 17. ve 18. maddelerde yapılacak yeni düzenlemeler ile oryantal tütün üretiminde ve ihracatında birinci olan Türkiye’yi üretim, istihdam ve ihracat anlamında tehdit ediyor.

Bugün Türkiye’de tütün üretimi %95 oranında ihracat üzerinden değerlendirilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile tütün üretimine ayrılan alanların zorla sınırlandırılmasını, tütün çiftçilerine sağlanan finansal ve teknik desteklerin yasaklanmasını ve ülkelerin üretimlerini eş zamanlı azaltmalarını hedefleniyor. 55 bin tütün üreticisini ilgilendiren düzenlemede Türkiye’nin imzası da bulunuyor.

Düzenleme 2013’e geçeceğimiz bu günlerde köylüye yönelik en şiddetli saldırı niteliği taşıyor. Bu saldırının faturasından karlı çıkacak olan tarım tekelleri şimdiden Türkiye’deki depolarını boşaltıp ihraç etmeye başladılar.

Peki bu düzenleme ne amaçla gerçekleştiriliyor? Hemen herkesin aklında bu soru bulunuyor.

Düzenleme dünyada insan sağlığını tehdit eden tütün tüketimini dengelemek adına yapılıyormuş. Bu düzenlemenin kaçınılmaz sonucu olarak gittikçe artan tütün talebini karşılamada yasa dışı üretimleri alternatif haline getirecek. Talebe karşı arzın yasal yolları varken üreticinin refahı söz konusu iken değişmeyen biçimde yine spekülatörlerin önü açılmaktadır. Öte yandan tütün biyolojik yapısı itibari ile her havada yetiştirilmektedir. Bu açıdan her ülke kendi tütün üretimini kendi değerleri doğrultusunda sağlayabilir. Ancak temel hedef bu değil elbet. Tek hedef tekelleşme. Bu yüzden engel teşkil eden hususların ortadan kaldırılması emperyalistler açısından kaçınılmaz bir gerçek. Ayrıca kimse Türkiye ’de de üretim azalıyor diye “daha az tütün tüketeyim” demeyecek. Dolayısıyla tütün ihtiyacını  sözleşmeye imza atmayan ABD , Brezilya, Arjantin , Zimbabwe ve Malavi gibi ülkeler karşılayacak.

“WHO’IN “TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ” MADDELERİ”

WHO’ın “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (Framework Conventıon on Tobacco Control)’de yer alan ve eleştirilere sebep olan maddeler şöyle: Madde 17: Ekonomik açıdan uygun alternatif faaliyetler için destek sağlanması Taraflar, gerekirse, birbirleriyle ve uluslararası ve bölgesel uzmanlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde, tütün işçileri ve yetiştiricileri, eğer varsa bireysel satıcılar için ekonomik olarak varlıklarını sürdürebilecekleri alternatifler geliştireceklerdir. Madde 18: Çevrenin ve insan sağlığının korunması Taraflar, İşbu Sözleşme’nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, kendi topraklarında tütün yetiştirilmesi ve imalatı bakımından çevrenin ve çevreyle ilgili insan sağlığının korunmasına gerekli dikkati göstermeyi kabul ederler.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu