Güncel

Fındık diyarında yangın var

AKP’nin tarım politikaları konusundaki tüm uygulamalarının arka planında emperyalizmin son 30 yıldır bizim gibi ülkelere dayatmış olduğu “neo-liberal” ekonomik-politikalar vardır. 10 yıllık süre içerisinde tarım ve hayvancılık konusunda üretimde büyük oranda gerileme olmuş ve bu gerilemeye bağlı olarak ortaya çıkan açık, giderek büyümüştür.

Diğer tarım ürünleri gibi fındık da, uygulanan ekonomik politikalardan  etkilenmektedir. AKP’nin uygulamaları sonucu fındık fiyatı dip yapmış, 2012 yılı için 4 TL seviyesinde seyretmektedir. Bu, Ziraat Odası’nın açıkladığı maliyet fiyatının altında bir rakamdır.

Ziraat Odası’nın 2012 yılı için hazırlamış olduğu maliyet fiyatı 4.7 TL gibi çelişkili bir rakamdır. Bizim tahmini olarak yapacağımız maliyet hesabına göre rakamın en az 5.5 TL olması gerekmektedir. Bugünlerde piyasada işlem gören fiyatın 4 TL olduğunu dikkate aldığımızda, maliyet fiyatının 1.5 TL altında olduğu görülecektir. İşin özeti; üretici harcadığı emeğin karşılığını alamadığı gibi, ürününü 1.5 TL kadar zararına satmış olmaktadır.

Fındık fiyatının bu kadar ucuz olmasının nedeni ise AKP’nin emperyalizm kaynaklı tarım politikasıdır. Fiyatların düşmesi ve serbest piyasa ortamında tüccar tarafından belirlenmesi için öncelikle taban fiyat ve desteklemeyi ortadan kaldıran AKP, bugün piyasayı tamamen tefeci-tüccarın “insafına” bırakmış durumdadır. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde uygulanan “doğrudan gelir desteği” 2012 ve takip eden yıllarda olmayacağı için, fındığını zararına satan üretici son derece mağdur durumdadır.

Üreticilerin çok büyük bir bölümü fiyatların yükselmesini bekleyecek durumda da değildir. Çünkü bunların bir bölümü acil ihtiyaçtan dolayı fındığını satmakta diğer bir bölümü ise büyük şehirlerden gelmiştir ve zamanı dolduğu için (okul vb. nedenlerle) fındığını bir an önce satıp evine dönmek istemektedir.

Hatta küçük üreticilerin bir bölümü fındığını hasattan çok önce tüccara satmak (alivre) zorunda kalır. Çünkü bu üreticiler tüccardan senet karşılığı borç alır ve bu borcun karşılığı ise üreticinin toplayacağı fındıktır. Üreticinin aldığı borç, tefecilik gereği faizlidir ve eğer o yıl fındık olmaz ve hasat gerçekleşmez ise, üreticinin durumu oldukça zordur ve borcuna karşılık evini, tarlasını veya varlıklarını tefeci-tüccara kaptırmak zorunda kalır. Fındık olduğunda ise hasat yaptığı fındığını olduğu gibi tüccara teslim edip, gelecek yıl için yeniden borçlanmak üzere tüccarın kapısını çalar…

AKP’nin fındık konusunda uyguladığı politika, fındık alımını gerçekleştiren emperyalist tekeller ve onların uşağı durumunda olan (komprador)  tefeci-tüccarların çıkarları doğrultusundadır. Yıllar boyu uygulanan fiyat politikası bu durumu ispatlamaktadır.

AKP’nin bu tek yanlı ekonomik-politikasına karşı fındık üreticisinin tercihi ve eğilimi nedir? 2002 yılından bu yana kesintisiz olarak AKP’yi destekleyen fındık üreticisi genel anlamda ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış ve yaşamaya da devam etmektedir.

(Bir ÖG okuru)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu