Emek

Gemlik’te “patron fonu”na karşı işçi ve emekçiler birleşti

Bursa- Gemlik: Kıdem tazminatının fona aktarılması aldatmacasıyla aslında hedeflenenin işçi ve emekçilerin can ve kan pahasına ağır bedeller ödeyerek elde ettikleri kazanımları ortadan kaldırmak için yapılan girişimden öte bir anlam ifade etmemektedir. Uğrunda ağır bedeller ödenilerek bugüne kadar taşınmıştır.

Bugün bu kazanımların korunması ve daha ileriye taşınması sınıf bilinçli işçilerin omuzlarındadır. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle bizlerde DDSB olarak Gemlik yerelinde devrimci, demokrat ve yurtsever kurumlara çağrı yaptık. İşçi ve emekçiler başta olmak üzere, halkın tüm kesimlerini kapsayan “Kıdem Tazminatının fona devredilmesi” aldatmacasına karşı gelişen tepkileri nasıl ortaklaştırabilir ve daha güçlü bir karşı koyuşu nasıl örgütleyebiliriz üzerine şekillendi.

Gerçekleştirilen toplantıda Devrimci Demokratik Sendikal Birlik’in de içinde bulunduğu Gemlik Emek ve Demokrasi Meclisi adıyla bir eylem takvimi oluşturuldu. 17 Kasım günü saat 15.00’de Dereboyu Taşköprüde “Kıdem Tazminatımız İş Güvencemizdir, Patron Fonu Yaptırmayacağız” pankartı arkasında bir araya gelen kitle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında bileşenler adına bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada, “Başta AKP hükümeti olmak üzere devletin de şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, kıdem tazminatı hakkımızdır, vazgeçmeyeceğiz. Kıdem tazminatı bütün toplumun bireylerini ilgilendiriyor ve kıdem tazminatı hakkımızı hepimiz sahipleniyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızı kendi yaşamsal giderlerimizde kullanıyoruz. Kıdem tazminatımızın fona devredilmesini istemiyoruz. Çünkü kıdem tazminatı alacağımız evin peşinatıdır, kıdem tazminatı çocuğumuzun düğün masrafıdır, kıdem tazminatı hayatımızın her alanında yaşamsal önemdedir. Bu haklarımızı sahipleniyor ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aslında hükümet kızlı-erkekli öğrenci evlerine dair yürüttüğü karalama kampanyalarının yanında, bu evlerin yasadışı örgüt evleriymiş gibi halkı yanıltıp öğrencilere karşı kin ve nefreti yayarak saldırılarını gerçekleştirmektedir. Öğrencilerin öğrenimini engellemek ve ayrıştırmayı gerçekleştirmek için cemaat evlerini legalleştirip haremlik selamlık düzenini tam oturtmak istemektedir. Öğrencilere karşı geliştirilen bu söylem ve davranışların aslında öğrenci gençliğin gezi eylemleri sürecindeki başkaldırı ve itirazlarından kaynaklanmaktadır.” İfadelerine yer verildi.

Açıklama boyunca ” Yaşasın Haklı Mücadelemiz”, “Tazminat Hakkımızı Vermeyeceğiz”, “Kızlı-Erkekli Direneceğiz”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Direne Direne Kazanacağız” vb sloganlar atılarak, arada kıdem tazminatıyla ilgili ajitasyon konuşması gerçekleştirildi. Açıklama, eylemlerin devamlılık sürecinin imza stantları kurularak ve yaygın bildiri dağıtımları yapılarak sürdürüleceğinin belirtilmesiyle sonlandı.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu