Güncel

“696 sayılı KHK bir bütün olarak iptal edilsin”

İHD emekçileri her ay yaptıkları Tek Tip Elbise’ye karşı açıklamasını bugün İHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirerek, “OHAL’den farksız uygulamalara son verilsin!  696 sayılı KHK bir bütün olarak iptal edilsin” dedi.

İstanbul: İHD İstanbul Şubesi’nde bir araya gelen İHD emekçileri “Yaklaşık bir yıl önce başlatıp son altı aydır periyodik olarak her ay gerçekleştirdiğimiz ‘’Tek Tip Elbiseye Hayır’’ eylemini; Galatasaray Meydanının yasaklanması nedeniyle bu ay maalesef derneğimizin salonunda basın toplantısı şeklinde yapıyoruz. Bu kısıtlama ve yasakların biran evvel sona erdirilmesi;  düşünce ve ifade özgürlüğümüz üzerindeki savaş içeren politikaların kaldırılmasını istiyor, bekliyoruz” şeklinde Tek Tipe geçilmek üzere çıkarılan KHK’nın iptal edilmesi istendi.

Basın açıklamasını okuyan Mehmet Acettin, “Yaşadığımız coğrafyanın her alanında, insan hak ve özgürlüklerinin her geçen gün daha da sınırlandığı hatta yok sayılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini tahmin etmek ne kadar zor ise yaşanabilecek baskı ve şiddeti tahmin etmek o kadar kolay. Başta toplumun muhalif kesimi suçlu ilan edilerek yoğun bir baskı yaşarken;  Dışarıdan görmenin olanaksız olduğu hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlüler de ağır tecrit altındadır”  şeklinde açıklamasına başladı.

“TTE, kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan ve kötü muamele/işkence yasağının ihlalidir”

Acettin, Ülke koşullarının her halinde, hapishaneler üzerinde baskı, şiddet ve işkence eksik olmadığını,  Olağanüstü Hal dönemin (OHAL) de temel insan haklarının bile ayaklar altına alındığını dile getirerek, “Yaşam hakkının sağlanması, korunması devletin görevi olduğu halde; başta hasta mahpuslar olmak üzere içerdeki insanların hiçbir yaşam güvencesi kalmamıştır. 24 Aralık 2017 tarihinde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tek Tip Elbise uygulamasına geçileceği belirtilmiştir” dedi. Acettin, “Bu kararname ile yapılmak istenenler şunlardır” sözleriyle TTE ile  tutsaklara dönük saldırıları şu şekilde sıraladı:

—TTE giymek zorunda olanlar-olmayanlar, badem kurusu ya da gri renkte olanlar, tulum ya da alt üst biçiminde olanlar diyerek mahpuslar arasında kategorik bir ayrım gözetmektedir ve ayrımcılık yasağının ihlalidir.

— TTE, mahpusu tek tipleştirmeyi, kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır ve kötü muamele/işkence yasağının ihlalidir.

—TTE giymeyi kabul etmeyen mahpuslara ziyaret yasağından başlayıp hücreye kapatılmaya varan birçok ceza verilmesi öngörülmekte olup, bu disiplin cezaları diğer sakıncalarının yanında ağır tecride yol açacaktır. Tecrit işkencesi daha ağırlaşacaktır.

—TTE, üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına ve şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır.

— TTE giymeyi kabul etmeyen mahpusların mahkemeye çıkarılmaması ve mahkemeye çıkarılmadan haklarında hüküm verilmesi mümkün olacağından savunma hakkının engellenmesi ve adil yargılanma hakkının ihlali söz konusu olacaktır.

“12 Eylül darbesiyle hapishanelerde her türlü işkence uygulanmıştır”

Acettin açıklamasının devamında; “Yarın 12 Eylül askeri faşist darbenin 38. Yılı.  12 Eylül darbesiyle hapishanelerde her türlü işkence uygulanmıştır. TTE de bunlardan biridir. Çünkü TTE dayatması ile yapılmak istenen, beklenen şey aynıdır: Mahpusların kişilikleri siyasi

kimlikleri yani düşünceleri ve onurları aşağılanarak onlara boyun eğdirmektir. Yani bu sistem ve anlayış yeni değildir ve bu tür baskı, işkence yöntemlerini tekrar tekrar gündeme getirmekte de bir sakınca görmemektedir. Ancak tarihte görünen; direnmek en meşru, haklı haktır ki kazanan hep meşru ve haklı olanlar olmuştur “ dedi.

“İnsan hakları ihlallerine ve işkenceye karşı çıkarak, 696. maddeni biran önce kaldırılması gerektiğine inanıyoruz”

Biz insan hakları savunucuları olarak diyoruz ki, toplumsal barışın sağlanması, insan hak ve özgürlüklerinin engellerden kurtarılarak insanca yaşamanın olanaklarının yaratılması ile mümkündür.  İnsan düşünce, inanç ve onuru ile bir bütündür ve ancak haklarıyla vücut bulan bir varlıktır.  TTE,  hiçbir mahpus isteyerek giymediği giymeyeceği için baskıdır, işkencedir, İşkence insanlık suçudur.  Bu nedenle hapishanelerde insan hakları ihlallerine ve işkenceye karşı çıkarak, 696. maddeni biran önce kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

OHAL’den farksız uygulamalara son verilsin!  696 sayılı KHK bir bütün olarak iptal edilsin!

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu