Manşet

Partizan; Çeteleşmeye Karşı Birleşelim!

İstanbul: Gülsuyu Mahallesinden yaşanan devlet destekli çete saldırılarına yönelik Partizan’ın yaptığı açıklamayı güncelliğinden dolayı olduğu gibi yayımlıyoruz:

Çeteleşmeye ve Yozlaşmaya Karşı Birleşelim, Mücadele Edelim!

Çeteleşme ve yozlaştırma politikası uzun süredir devrimci ve muhalif çalışmaların odaklandığı emekçi semtlerde hakim sınıfların kurtarıcısı, can simidi olmaktadır. Yoksulluğun, işsizliğin ve geleceksizliğin hüküm sürdüğü emekçi semtlerde yaşayanlar düzenin sınırları içine hapsedilememekte, ekonomik ve siyasal talepleri uğruna mücadeleden vazgeçirilememektedir. İşçi ve emekçilerin, güvencesiz çalışanların, ezilenin ezileni kadınların ve halk gençliğinin yaşam alanı olan emekçi semtler öfkenin biriktiği, mayalandığı, gezi direnişinde yaşandığı gibi patlamalara dönüştüğü güçlü bir mücadele damarına, dinamiğine sahiptir. Hakim sınıfların uykusunu kaçıran ve kontrol altına alınması gereken yerlerin başında gelen emekçi semtler “tehlikeli” olarak kodlanmakta, saldırıların hedefi haline getirilmektedir. Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı polis eliyle geliştirilmekte, işsizliğin ve geleceksizliğin kıskacında bulunan halk gençliği “kolay para kazanma” hayaliyle çeteleşme bataklığına çekilmekte, fuhuş, hırsızlık, alkol ve kumar emekçi semtlerde yaşayanların günlük yaşamının parçası yapılmaya çalışılmaktadır. Bir yandan yozlaşma ve çeteleşme saldırısıyla emekçi semtler kuşatılırken kentsel dönüşüm saldırısıyla da sömürü ve ranta daha kapsamlı şekilde açılmak istenmekte, “tehlikeli” görülen mahallelerin dinamikleriyle birlikte tasfiyesi hedeflemektedir.

 Devletten Sırt Alan Çetelere Geçit Vermeyelim!

 Gülsuyu- Gülensu Mahallelerinde çeteleşmenin ve yozlaşmanın aldığı boyut, halka ve devrimcilere silahlı saldırıların tekrarlanarak sürmesi bu gerçeklikten ve nedenlerden bağımsız değildir. Burjuva Feodal düzenin varolma gerekçelerinden beslenen ve bünyesinde çoğalan çeteleşme ve yozlaşma saldırıları görünen o ki önümüzdeki dönem de sıklıkla karşılaşacağımız, devrimci çalışmaların önüne “engel” olarak çıkarılacak bir saldırı yöntemi olacaktır. Bugün en bilinen neden olarak kentsel dönüşüm saldırısının hayata geçirilmesinin baskı aracı ve tetikçisi olarak kullanılan çetelere yarınlarda yeni rollerin biçileceği görünen köyün kılavuza gerek bırakmayacağı kadar açıktır.

 Gezi direnişinin emekçi semtlerde kazandığı karakter, eylemlerin kitleselliği ve militanlığı karşısında devletin içene düştüğü çaresizlik ve acizlik, perdesini sivil faşist saldırılara, gerici faşist örgütlenmelerle bağlantılı çetelere aralayacak, eli palalıların, sopalıların, silahlıların saldırıları çoğalacaktır.

 Ulusalcı Kemalist çevrelerin emekçi semtlerdeki kitle eylemlerini pasifize etme ve kendi potasına akıtma hamlelerinin devrimcilerin inisiyatifiyle boşa çıkması, kitle eylemlerinin denetim ve kontrol altına alınması sorunu bugünlerde Gülsuyu Gülensu Mahallelerinde yaşanan çete saldırılarının yarınlarda yaşanacakların provası olabileceğini akla getirmektedir.

 Saldırılara Karşı Örgütlenelim, Yaşam Alanlarımızı Savunalım!

 Yoksulluğun, işsizliğin tavan yaptığı ülkemizde yaşam emekçi semtlerde yaşayan işçi ve emekçiler için katlanarak sürmektedir. Baskı ve zulümden, geleceksizlikten öteye başka bir şey vaad etmeyen ülkemiz egemenleri halka yönelik saldırılarını katliamlarla, gözaltı ve tutuklamalarla, baskı ve sömürüyle daha da katmerli hale getirmektedir. Biliyoruz ki hakim sınıfların baskı ve saldırı politikalarını “başarılı” kılan halkın örgütsüzlüğüdür. “Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez” şiarının rehberliğinde çeteleşme, yozlaşma ve kentsel dönüşüm saldırılarına karşı örgütlü bir karşı koyuşu geliştirmeli, gücümüzü birleştirmeli, dayanışmamızı büyütmeliyiz. Halkın isyanı ve direnişi karşısında acze düşen Türk Devletinin aynı bataklıktan beslenen çetelerden umduğu medeti örgütlü mücadelemiz ve direnişimizle hüsrana uğratmalıyız. Faşizmin her türlü saldırısı karşısında direncini ve mücadelesini sürdüren emekçi mahallelere çeteler eliyle sokulmak istenen korku, yılgınlık ve sindirme tezgâhına karşı yaşam alanlarımızı daha etkin şekilde savunmalıyız.

 Devrimcilerin ve halkın kanına elini bulaştıranların, onlarca yıllık geçmişiyle çile, yoksulluk ve emek üzerine inşa edilen emekçilerin evlerine göz dikenlerin, halkın isyanını saldırı ve katliamlarla bastırmayı, dahası besleme çetelelerin tetikçiliğinde iş bitirmeyi umanların unuttuğunu bir kez daha hatırlatalım!

 Bize gücünü yetmez!

 Halkın direnişiyle boy ölçüşmeyi göze alanlar yenilmeye mahkûmdurlar!

 Egemen sınıfların bu makûs talihini gerçekleştirmek için çeteleşmeye, yozlaşmaya ve kentsel dönüşüm saldırılarına karşı mücadelede kapsamında Gülsuyu ve Gülensu emekçi halkını bir kez daha saldırılara direnişle barikat olmaya, Partizan saflarında gücünü ve mücadelesini birleştirmeye çağırıyoruz.

Yozlaşmaya, çeteleşmeye ve kentsel dönüşüme karşı mücadelemiz sürüyor, sürecek!

 Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

 PARTİZAN

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu