GüncelMakaleler

PUSULA |Kendini Anlamak…

"Kendi içindeki düşmana karşı devrimci temelde savaşmayan, dışını örgütlemeye kalkıştığında gülünç duruma düşer. İnandırıcılığı ve güvenilirliği olmaz"

Çok zaman dışımıza yönelik uzun cümleler kurup detaylı tahliller yaparken kendimizi unuturuz. Kendimize ilişkin değerlendirme ve tespitlerimiz kısa birkaç cümleyi geçmez.

Hatta bazılarımız, bunu yaparken bile oldukça zorlanır ve sıkılırız. Oysa en büyük devrim, insanın kendisini anlaması ve olduğu gibi çözümlemesidir. Bunun hiç de kolay olmadığı bir gerçektir. Amaca yüksek bağlılık, devrimci bir bilinç, büyük bir iddia, cesaretli bir tutum olmazsa kendini çözümleme, tanıma, anlama görevi başarılamaz.

Kendini çözümleme ve anlama eylemi zayıf olduğundan eleştiri ve önerilere, değişim ve devrimcileşmeye kapalılık yaşanır. Bu tutuma sahip bir militanın etkin ve başarılı bir devrimcilik yapması beklenemez. Kendi içindeki düşmana karşı mücadele vermeyen; yanlışına müdahale edemeyen, dışındaki haksızlıklara, adaletsizlik ve yanlışlıklara karşı mücadele edemez.

Kendini cesaretle değiştiremeyen, her gün devrimci görev ve sorumlulukları yerine getirecek tarzda yenilemeyen dışını değiştiremez.
Her insanda biçimi ve oranı farklı olmakla birlikte, belli düzeyde ego vardır. Bu bazen kendini gereğinden fazla önemseme, vazgeçilmez görme, kendini beğenme, üstün görme vb. şeklinde ortaya çıkar ve yaşanır. Bu durumlarda değişim kolay olmaz. Çünkü sistem, insanın içindeki egoyu-erkeği-ırkçıyı her gün, her dakika çeşitli biçimlerde besler ve büyütür.

Bu üç büyük tehlikeyle sistemli ve düzenli yüzleşmeyen, onlara karşı mücadele yürütmeyen, devrimci uyanıklığı gösteremeyen yenilir. Her militan kendi içindeki bu üç kötülüğün hangi biçimlerde, nasıl ortaya çıktığını çözümleyip anlama ve tanıma pratiğini gerçekleştirmelidir. Yenilgi içte başlar, sonra dışarıda ortaya çıkar. Militan, her gün kendi içindeki düşmanı tanımalı ve ona karşı bilinçli savaş yürütmelidir.

Faaliyetçi içindeki, dönem dönem kendini gizleyen, şekilden şekle giren egoyu-erkeği-şovenizmi her pratik ve durumda öldürmekle işe başlamalıdır. İçinde ve dışında, binlerce yanlışa karşı savaşamayan gelişemez ve özgürleşemez. Özgürleşmenin önünde en büyük engel kişinin içinde yaşadığı ve yaşattığı egolardır. Bencillik ve bireycilik, kendini beğenmişlik, sistemin yarattığı en çirkin egolardır. Kendini anlama, tanıma, çözümleme eylemi aslında bir anlamda sistemi çözümleme eylemidir.
Kendi içindeki düşmana karşı devrimci temelde savaşmayan, dışını örgütlemeye kalkıştığında gülünç duruma düşer. İnandırıcılığı ve güvenilirliği olmaz.

Bundandır ki, militan kendini çelişkiye, sorgulamaya, eleştiriye kapatmamalıdır. Eleştiri ve uyarılara açık olmak, devrimciliğin temel ilkesidir.
Militan, devrimci olanla olmayan arasında sürekli bir ayrım çizgisi koymalıdır. Nedir, kimdir devrimci olan? Hangi anlayış, hangi pratik ve tutumdur devrimci olmayan? Devrimci olmaya ne kadar çalışıyor, ne kadar emek verip çaba ortaya koyuyor? Pratik ve tutumlarımız başarının ve kazanımın yolunu açıyor mu? Kullandığımız yöntemler, izlediğimiz yol örgütlemenin zeminini güçlendiriyor mu?

Dışımıza etki gücümüz hangi düzeydedir? Çevremizden başlayarak kitleler, bizleri kendilerinin bir parçası olarak görüyor mu? Bize güveniyorlar mı?
Unutmamak gerekir ki, gelişme ve özgürleşme militanın kendi içinde yürüttüğü savaşımla başlar. Özgür militan, gelişkin militandır. Özgürlük kendini anlama, tanıma ve değiştirme sorumluluğuyla kazanılır. Bunu başaramayan kölelik ve yetmezlik zincirinden kurtulamaz. Zayıf militanlık, düşük profilli devrimcilik halka değil düşmana umut verir.
Her yoldaş, komutan Nubar Ozanyan yoldaşı örnek almalıdır. Onun duruşu, kolektifimizin duruşudur. Çizgisi, direniş ve savaş çizgisidir. Bugün her zamankinden daha fazla, cesur bir duruşa, güven veren pratiklere ihtiyaç vardır. Her yoldaş, Nubar Ozanyan gibi disiplinli, örgütlü, cesur, çalışkan ve fedakar olmalıdır. Onun gibi, amaca yüksek düzeyde bağlı ve alçakgönüllü olmalıdır. Amacını her gün daha fazla netleştiren ve yürüyüşünü kararlı hale getiren olmalıdır.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu