Yorum

SADAT, resmi ideoloji ve devletin devamlılığı

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana çeşitli operasyon ve kumpaslarla devletin alt-üst yapı kurumlarında örgütlenme çalışması herkesin malumu. Oysa iktidara geldiği günden bu yana kendisinden önceki iktidarları ve politik süreci eleştiren AKP, kendini meşru ve “yeni” ilan etmişti. Bu durum, hakim sınıfların yıllardır kitleleri manipüle etmek ve burjuva siyaseti içerisinde sınıf dinamiklerini minimize etmek için kullandıkları bir yöntemdir. AKP’nin de iktidarı boyunca yapmış olduğu komplo siyaseti tam da böyle bir şeydir.

İnşa olarak ifade ettiğimiz mesele ise iktidar partisinin devletin tüm kurumlarında örgütlenmesidir. Nitekim Ergenekon, Balyoz vb. operasyonlar da bir hesaplaşma değil, aksine kendi örgütlenmelerinin inşa sürecidir. 

Bu örgütlenmelerden biri de SADAT isimli sözde özel şirket, gerçekte kontrgerilla örgütüdür.

Devletin ideolojik ve siyasi bir aygıtı olarak SADAT

Türk devletinin T. Kürdistanı’nda gerçekleştirdiği saldırılarda, Licê’de köy yakma girişimi ile ortaya çıkan ve SADAT isminde özel bir şirkete bağlı oldukları belirlenen kontrgerilla örgütlenmesi son günlerde tartışma konularından birisi. Devletin savaş konseptinde hiç de yabancısı olmadığımız bu örgütlenmenin tek farklı yanı vergi mükellefi olan özel bir şirket oluşudur. Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan ve öncesinde Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) olan SADAT, 2012 yılı itibariyle Türkiye’nin daha çok rol almaya çalıştığı ve hatta bölgesel güç hayalleri kurduğu Ortadoğu politikası kapsamında kuruldu. Özel olarak ÖSO ile ilişkilenen ve Ortadoğu’da Türkiye ile bağlantılı tekfirci çetelere gayrinizami harp eğitimi veren bu şirketin bünyesinde AKP ile organik bağı bulunan deneyimli emekli subaylar bulunuyor. SADAT’ın eleman kaynağı ise yine AKP’nin bizzat Gençlik Kolları ve yine kurucusu olduğu Osmanlı Ocakları.

Ancak bugün SADAT’ı tanımlarken onun içerisindeki kişileri tartışmaktan öte ideolojik ve siyasi özüne bakmakta fayda var. Hal böyle olunca bu öz bizi AKP’ye götürmektedir. Devletin ideolojik ve siyasi meşruluğunu sürdürmek için başvurduğu bu yöntem, bugün AKP ekseninde kilitlenmektedir. Sömürü çarkının işletilmesinde olmazsa olmazlardan olan bu örgütlenmeler ve andaki örneği SADAT sadece illegal bir örgütlenme değil, köken olarak ideolojik ve siyasi örgütlenmenin bir sonucudur.

SADAT’ın oluşum zemini

Ortadoğu’da tekfirci çetelerin örgütlenmesi kapsamında yıllardır emperyalistlerin ve bölgesel müttefiklerinin çalışmaları sürüyor. 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın ardından sosyalizmin itibar kazanması ile birlikte emperyalistlerin doktrinleri genel olarak sosyalizmi geriletebilmek adına illegal örgütlenmeleri dünya genelinde yaygınlaştırmak üzerine kuruluydu. Ancak bu örgütlenmeler, sadece emperyalistler tarafından ve sadece bu amaca dönük kullanılmamıştır! Sömürü sistemi üzerine kurulu tüm devletler, isimleri farklı da olsa bu türden illegal yapılar kurarak, “kirli” işlerini bu yapılanmalar üzerinden yapmışlar/yapmaktadırlar. Zira bu illegal örgütlenmeler, devletin ekonomik ve siyasi bekası için faaliyet gösterirken aynı zamanda devletin kendini meşru bir zemine çıkarması için gözden çıkarılacak bir örgütlenmelerdir. Ancak bu örgütlenmeler gözden çıkarılırken yerine yeni sürece uygun, teşhir olmamış yeni yapılar tahkim etmektedir.

Örneğin bugün, 2011 yılından bu yana ABD’nin asimetrik işgal planı doğrultusunda Ortadoğu’da örgütlediği, eğitip donattığı örgütler savaş konseptinin asli parçaları konumundadır. AKP’nin Ortadoğu hayalleri kapsamında kurduğu dış politikadan nafile çabaları heybesine doldurarak yaptığı dönüşte özellikle de Rojava’da başarı kazanan Kürt Ulusal Hareketi’nin etkisi biliniyor. İç politikada yaşadığı krizi belli politikalarla atlatmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda dış politikada sömürü ve imtiyaz verme haliyle başlattığı “normalleşme” sürecini iç politikada nasıl uygulayacağı ise başka bir tartışma konusudur. Ancak burada değineceğimiz konu devletin siyasal kriz ve tıkanıklığı dönemlerinde illegal örgütlenmelerin daha yoğun olarak açığa çıkışıdır. Ve SADAT tam da böylesi bir örgütlenmenin vergi levhalı örgütlenmesidir.

Emperyalizmin illegal örgütlenmeleri ve SADAT

Emperyalist tekellerin bugün özellikle Ortadoğu’da çeşitli örgütlenmeler ile sömürülerini sürdürdüğü bir gerçektir. Gayr-i nizami harp kapsamında emperyalizmin pazar ihtiyacını üretecek bir yerde duran örgütlenmeleri ilk hayata sokan ülke düşük yoğunluklu savaş politikası ile İngiltere’dir.  Aynı şekilde 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın ardından El-Kaide’nin örgütlenmesi de ABD emperyalizminin Sovyetler Birliği’ne karşı illegal örgütlenmelerindendir.

Türkiye’de de Osmanlı’dan günümüze kadar devletin illegal örgütlenmeleri öne çıkmaktadır. Osmanlı geleneğinin devamcısı olarak TC’nin tarihte de illegal örgütlenmeleri İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC)  dönemine denk gelir. Alman emperyalizmin pazar ihtiyacı kapsamında örgütlenen İTC, uluslaşma sürecinde ırkçılık zemini üzerinden Turancılığı benimsiyordu. Bu kapsamda geliştirdiği Türk-İslam sentezi ülke içinde Ermeni, Yahudi, Rum halk kitleleri ve sermaye kesimi ile çelişki içerisine girmiştir.

Keskinleşen çelişkilere bir de emekçilerin mücadelesi eklenince krizler ve tıkanıklıklar kendisini Teşkilat-ı Mahsusa’nın örgütlenmesi ile gösterdi. Bu illegal örgütlenmenin azınlık inanç ve milliyetlere karşı giriştiği katliamlar bugün halen toplumsal psikolojide etkisini devam ettirirken aynı şekilde bu gelenek kendisini JİTEM, Hizbulkontra, SADAT vb şekillerde göstermektedir. Zira resmi ideoloji büyük oranda buradan kendini var etmektedir. Teşkilat-ı Mahsusa’nın çekirdek kadrosunu oluşturan Kemalistlerin esası devletin devamlılığıdır. Bu noktada AKP bugün belki kendi imtiyazları doğrultusunda ama özünde aynı olan illegal bir örgütlenme ile devletin resmi ideolojisinin temsilciliğini yapmaktadır. Bu açıdan adı-sanı, günün ihtiyaçlarına göre değişen bu yapılanmaların teşhiri, açığa çıkarılması bugün sistemin temsilcisi konumundaki AKP iktidarının da teşhirini içermektedir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu