Gençlik

İzmir YDG değerlendirme toplantısı yaptı

İzmir Yeni Demokrat Gençlik bir dönem içersinde yapılan çalışmaları ve kampanya sürecinin değerlendirdi. 31 Mart, 1 Mayıs, 6 Mayıs, Geyiksuyu şehitleri süreci ve 18 Mayıs süreçlerinin gündemleştiği toplantı, ayrıca Onur Yürüyüşü ve alanda gerçekleşecek olan HDP mitingi, YDG’nin bir süredir örgütlediği “Abluka ve Yasaklar Değil, Direniş Kazanacak” şiarlı kampanya çalışması da ayrı bir gündem maddesi olarak tartışıldı.

31 Mart ve 6 Mayıs’taki devrimci önderlerin katledilişlerinin yıl dönümlerindeki senelerdir yaşadığımız sorunun bu sene de yaşanmasıyla birlikte bu sürecin nasıl değişebileceğine ve neden böylesi bir sorunu yaşadığımız üzerine uzunca bir tartışma yürütüldü. Bahsedilen sorun sadece eylemlere katılarak, yoldaşlarla ilgili herhangi bir A/P(ajitasyon/propaganda) çalışılması yürütülmediği yapılan tartışmalarda ortaya çıktı.

Devrimci önderlerin yaşam pratiklerini tam olarak kavrayamama dan oluşan bu sorun bizim bilinç algımızı etkilediğini vurguladık. Bu sorunu da özellikle yaz sürecine girdiğimiz dönemde devrimci önderlerin hayatlarını okuyarak daha da kavrayabileceğimiz aynı zaman da alanda olan yoldaşlarla birlikte önderlerin hayatları ve ideolojik görüşleri hakkında bir eğitim çalışması anılmasının önemi üzerinde duruldu.

1 Mayıs’la ilgili ise YDG’nin kurumsal olarak işletildiği zaman yani örgütlü mekanizmaları çalıştırıldığında komisyon ve yürütmenin düzenli bir şekilde bir araya gelerek dönem örgütlenmesi üzerine yaptığı hamleler sayesinde 1 Mayıs süreci pratik anlamda her komisyon açısından olumlu geçtiği gözlemlendi. Aynı zaman da 1 Mayıs öncesi yapılan pikniğin öneminden de bahsedildi. 1 Mayıs’a olan katılımın fazla olmasının ve yeni ilişkilerin hemen hemen hepsinin eyleme katılması olumlu olan olgulardan bir tanesi. Komisyonlarda ki çalışmaların önüne koyduğu plan ve programlama üzerinde duruldu ve hemen hemen eksiksiz bu planların hayata geçirildiği tartışıldı. Aynı zaman da uzun zamandır abluka altında olan Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1 Mayıs’a yönelik bildiri dağıtımları ve afişler yapılması üniversiteler açısından bu baskılara bir cevap niteliğinde oldu.

Geyiksuyu Şehitleri; 18 Mayıs’a hazırlık için yaptığımız toplantı sırasında aldığımız haberle refleksif bir şekilde hemen okurlarımızı sürece dahil etmek için yola koyulmamız refleks gösterebilme üzerindeki tartışmaların olumlu olduğunu pratikte de görmüş olduk. Yeni yoldaşların cenazelere katıldıkları sıradaki izlenimlerine dair bir tartışma gerçekleşti. Yoldaşların olumlu ve daha da umutlu olarak cenazeden ayrıldıkları kanısına varıldı. Cenaze sonrası alana döndüğümüzde A/P faaliyetine yönelik eksiklerimizin olduğu üzerinde tartışmalar yürüttük. YDG’nin örgütlü mekanizmalarının bu süreçte atıl kaldığından kaynaklı bu sürecin işletilmediği belirlendi.

18 Mayıs; Alanımız da 18 Mayıs sürecinde düşmanın baskılarından dolayı iki kez engellendi. Bu sebepten kaynaklı planladığımız eylemler iki kere iptal edilmiş oldu. Bunun nedenleri üzerinde durduğumuz toplantıda kriz anlarını yönetememe problemi üzerinde tartışıldı. Alsancak merkezde örgütlediğimiz ortak eylemin iptal olduktan sonra diğer kurumlar eyleme gelemese bile bizim kendi kitlemizle alana çıkmamız gerektiğinden bahsedildi. Ayrıca kurumlar arasındaki ilişkilerimizin zayıf olduğundan kaynaklı ortaklaşma yönünde sorunlar yaşadığımız söylendi.

Menemen’de kitle çalışmasının olduğu bir mahallede salon etkinliği yapmamız ve buradaki kitlenin etkinliğe gelmesi bizim açımızdan olumluluklarından bir tanesiydi. Fakat okurlarımızın gelmemesi üzerine çalışma tarzı üzerine tartışma yürütüldü. Çalışmalarımızın daha çok kitle temelli devam edilmesi önümüzdeki süreç açısından kitle ile kuracağımız bağı arttıracaktır.

Salon etkinliği esnasında düşman tüm ekipmanlarıyla engellemeye çalışsa da, etkinlik Asarlık HDP bürosunda gerçekleştirildi.

Abluka ve Yasaklar Değil, Direniş Kazanacak şiarlı kampanya çalışmaları üzerine tartışmalar yürütmeye başladık. Hem alanımızda hem de örgütün bütününe yönelik belirli tahliller yapıldı. Konferans sürecinde çizdiğimiz rota doğrultusunda, örgütlediğimiz kampanya çalışmamızın ne kadar doğru olduğu gelinen bu süreçte anlaşılmış oldu. Bu örgütlediğimiz doğru politikayla beraber Kürt gençliğine daha fazla ilişkilendik. Kürt halkına yönelik yapılan katliamlara karşı demokratik alan da verdiğimiz mücadele 4 yoldaşımız tutuklandı.

Biz İzmir alanı olarak divan toplantısında bize verilen görevlerin hepsini gerçekleştirirken, aynı zamanda kısa film projesiyle çevremizde olan bir yoldaşı görevlendirerek kendisini örgütlemiş olduk. Ayrıca kampanya sürecinde var olan örgütlülükleriz daha fazla işlevli kılarak çevremizi genişlettik. İşgal eylemlerin de T. Kürdistanı’nda yapılan katliamlara yönelik bir mücadele ağı örmemiz Kürt halkının bizi daha fazla tanımasına sebebiyet verdi.

Son olarak Onur Yürüyüşü ve HDG mitingine de neden katılmamız gerektiği üzerinde tartışmalar yürüterek toplantıyı sonlandırdık.

                                                                                                                        

                                                                                               

İzmir YDG

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu