Güncel

Kampanyamızı değerlendirerek adımlarımızı büyütüyoruz

Hatırlanacağı gibi “yıkımlara karşı birleşelim, örgütlenelim” kampanyası Temmuz ayı başında Kartal’da yaptığımız bir toplantıyla tartışılmış ve Eylül ayı başında bitirilecek şekilde bir programın oluşturulması hedeflenmişti.

Bizler kampanya gündemli bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirerek nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bir program oluşturduk.

Öncelikle belirtmek gerekir ki halkımızın yüz yüze bırakıldığı bu saldırı on yılı aşkın süredir gündemde tutulmakta ve son dönem bu saldırının daha etkili bir şekilde devreye sokulduğu bir seyir izlemektedir. Bugüne kadar yıkımların top yekün bir saldırıya dönüşmemesi, “böl, parçala, yık” üzerine oturtulan bir seyir izlemesi buna karşı mücadeleyi de parçalı hale getirmiştir. Egemenlerin her dönem başvurduğu aldatma ve kara propaganda son yaşanan Van depremiyle birlikte boyutlanmış ve halk arasında yaşanabilecek deprem üzerinden bir afet paranoyası geliştirilmek istenmiştir. Egemenlerin son dönem yalan ve afet paranoyası üzerinden geliştirdiği “yıkım” politikası ve ileri sürdüğü “vaatlerle”,  yıkımların on yıllardır gündemde tutulmasıyla amaçladığı halk arasında umutsuzluğu ve karamsarlığı geliştirerek beklentiye sokmak olmuştur. Bu politikanın görece “etkili” olduğu söyleyebilecek emareler bulunmasına karşın özellikle mahallemizde halkın direnme geleneği ve birlikte hareket etme isteği yıkım saldırısı önünde engel olmayı sürdürmektedir.  Halkın daha yaşanabilir bir mahalle ve barınma sorununa daha iyi koşullarda çözüm üretme isteği güçlü bir şekilde kendini korurken, tapulu, tapusuz, mal sahibi, kiracı statüsünde bulunanların birbirinden farklı olduğu algısı değiştirilmeye, ortak ve halktan yana bir “çözümün” birlikte üretileceği yönü yine güçlü şekilde bulunmaktadır.

Kampanyamız saldırının gündemleşmesiyle birlikte planlanandan biraz gecikmeli olarak başlasa da süreci ve halkın gündemini yakalayan bir işlev görmüştür. Önümüzdeki dönemde mahallemizde yıkımlara karşı sürdüreceğimiz mücadelenin ilk adımlarının oluşturmaktadır.  Yanı sıra kampanya çalışmalarımız mahallemizde yıkımlarla ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetin deneyimden beslenmekte, yıkımlara karşı halkın mevcut tepkisini saldırıya karşı örgütlenmenin bir aracı olanak kullanmayı amaçlamaktadır.

Çalışmalarız ilk elden afiş, stıcker, bildiri vb. yapılmasıyla başlatılmış, ardından HESlere karşı mücadelede olduğu gibi yıkımlara karşı mücadelede de en önde bulunan kadınlara yönelik etkinlik örgütlenmiştir. Yeni Demokrat Kadın’ın ve Partizan’ın birlikte örgütlediği etkinlik kampanya çalışmalarımıza daha fazla insanın katılım göstermesine, kadınların yaşam alanlarına kitlesel bir şekilde sahip çıkma iradesine-potansiyeline ve yıkımlara karşı halkın mücadele isteğine tanıklık oluşturmuştur. Hafta içi ve kısa bir zaman diliminde yürütülen çalışmayla özelde kadınları ve mahalle halkının bir araya gelmesini sağlayan  yıkım saldırısının onların yaşamını yakından ilgilendiren bir gündem olmasından ileri geliyordu. Tiyatro, söyleşinin yanı sıra ve Pınar Aydınlar’ın etkinliğe katılarak yıkımlara karşı halkı cesaretlendiren konuşmalar ve türküler söylemesi zengin bir içerik oluşturmuştur.

Kampanyamızın mahallemiz ayağında önümüzdeki dönemi kitle çalışmasıyla bütünleştireceğimiz etkinlikler şeklinde örmeyi hedefliyoruz.  Ev ziyaretleriyle yıkım gündemini doğrudan kitleyle tartışırken,  kahvaltı, sokak etkinlikleri, film gösterimleri gibi halkı birleştirmeyi sağlayacak etkinlikler yapılması hedeflenecektir. Yıkım saldırısını teşhir broşürümüz ve bildirilerimizle birlikte açacağımız stantlarda saldırıya karşı örgütlenme çağrısı yaparak, gündeme duyarlılığı geliştirmeyi, halkın birlikte hareket etmesini ve dayanışmasını büyütmesini amaçlıyoruz

Gülsuyu Partizan

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu