MakalelerPusula

Eğitim alanları yaratmalıyız!

Kendiliğindenci bir faaliyet, rastlantılar ve tesadüfler içinde devrimin kadro ve militanı yetişemez. Hedef ve amacı belirlenmiş, içeriği devrimci bir tarzda açıklığa kavuşturulmuş, belli bir plan ve program doğrultusunda hazırlanmış bir eğitim programı üzerinden devrimci eğitim düzenli ve sistematik tarzda verilerek, devrimin zorlu ve sorumluluk isteyen görevleri yerine getirilir.

Dolayısıyla devrimin sürecine ve ihtiyaçlarına yanıt olacak devrimci eğitim kampları, okulları, çalışmaları daha kapsamlı ve sistemli tarzda örgütlendiğinde devrimci gelişim hızında bir artış sağlanacağı bir gerçektir. Bu çalışmaların örgütlenmesiyle devrimin bütün sorunlarının ortadan kalkacağını iddia etmiyoruz. Ancak temel yönelimin, sürecin ihtiyaçlarına yanıt olacağı, devrimin örgütlenmesinde önemli düzeyde bir rol oynanacağı bir gerçektir.

Devrimin hiçbir görev ve sorumluluğu rastlantılara, tesadüflere, belirsizlik ve muğlaklığa yer bırakılmayacak kadar açıklığa, netliğe, amacı ve hedefi önceden belirlenmiş bir planlamaya ve çalışmaya ihtiyaç duyar.

Temel yönelimin ihtiyacına uygun olarak örgütlenen, belli bir amaca uygun olarak planlanıp programlanan devrimci çalışmalarla kitlelerin sağlam bir şekilde örgütlenmesi yaratılır. Bunun için eğitilmiş bilinçli militanlara ve yetkin, gelişkin faaliyetçilere ihtiyaç vardır. Bu kadro ve militanların eğitilip yetiştirilmesi, sürece hazırlanması kendiliğindenci tarzda yerine getirilemeyeceğine göre merkezi bir politika ve merkezi bir temel eğitim programıyla başarılır. 

Burada birinci basamak bunu örgütlemektir. İkinci basamak da sınıf savaşının ateşidir. Yani devrimci savaştır. Bu iki ayrılmaz ve vazgeçilmez görev içinde gerçek anlamda kadro ve militanlar eğitilip yetiştirilir. Ne devrimci teorik eğitimden uzak ne devrimci pratikten kopuk kadro ve militanlar eğitilip yetiştirilebilir. Ancak unutmamak gerekir; bahsedilen ve önemle vurgulanan nokta devrimci pratiktir.

Dar pratik, devrimci pratik değildir. Keza devrimci teori ve yönelimin yön vermediği pratik kendiliğindenci bir pratiktir. Yine aynı şekilde kadro ve militanların devrimci teorik temelde eğitiminden bahsedilmektedir. Düzenli, sistemli, sağlam bilgi ve çalışmalara dayalı, hedef ve amaçları net olan bir çalışmayla eğitim görevi yerine getirilir. Bahsedilen sistemli düzenli, derli toplu bilgilerdir. Bölük pörçük, parçalı, tek yanlı, yüzeysel, kırıntı halindeki bilgilerden bahsedilmemektedir. Devrimci pratiğin ihtiyacına yanıt ve çözüm olacak bir bilgi ve eğitimden bahsedilmektedir.

 Devrimci teorinin ve pratiğin ortaya çıkardığı hemen her konuya, soruna ışık tutacak, çözüm getirecek bir eğitim devrimci teoriden ve devrimci pratikten kopartılmadan ele alınmalıdır. Bu çalışma ne pratiğin sonuna eklenmeli ne de pratiğin önüne çıkartılmalıdır.

Bireysel, komite tarzında olacağı gibi merkezi eğitim kamp, okul, akademi tarzında geliştirilerek örgütlenmeli ve verilmelidir. İhtiyacı en çok duyulan proleter sağlam bir dünya görüşü olan diyalektik materyalizmin temel öğretisiyle işe başlanmalıdır.

Diyalektik bakış açısı yani Marksist felsefe, diyalektik düşünme, diyalektik araştırma-inceleme yöntemi pratiğin ihtiyacına uygun bir şekilde ele alınıp işlenmelidir. Materyalist kavrayış teorisine uygun bir tarzda gerçeklik hakkında bilgilenmeye gidilmelidir. Bu temel bilgi somutluktan kopuk, pratiğin ihtiyacına yanıt vermekten uzak bir şekilde verilmemelidir. Devrimci eğitimin ilk ve vazgeçilmez konusu ve dersi olmalıdır. Bu konu canlı, somut ve zengin bir şekilde devrimci yaşamla bağı kurularak, ele alınıp, işlenmelidir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu